k.ú.: 678911 - Prostřední Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579432 - Lánov NUTS5 CZ0525579432
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 4017726
zahrada 261 189041
ovoc. sad 1 7053
travní p. 525 1793684
lesní poz 133 928831
vodní pl. rybník 13 57345
vodní pl. tok přirozený 38 45097
vodní pl. tok umělý 42 17071
vodní pl. zamokřená pl. 7 5266
zast. pl. společný dvůr 7 3642
zast. pl. zbořeniště 6 1631
zast. pl. 605 159963
ostat.pl. jiná plocha 288 222761
ostat.pl. manipulační pl. 117 126657
ostat.pl. neplodná půda 146 121589
ostat.pl. ostat.komunikace 413 254129
ostat.pl. pohřeb. 3 5188
ostat.pl. silnice 35 55992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 388733
ostat.pl. zeleň 16 1191
Celkem KN 3131 8402590
Par. KMD 3131 8402590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 6
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 580
byt.z. byt 105
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 25
obč.z. byt 3
Celkem JED 143
LV 675
spoluvlastník 1068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2015
S-SK GS 1:2880 1842 02.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.05.2019 17:59

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.