k.ú.: 678902 - Horní Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579432 - Lánov NUTS5 CZ0525579432
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 988483
zahrada 198 167145
travní p. 294 3515207
lesní poz les(ne hospodář) 21 893189
lesní poz 107 1569401
vodní pl. rybník 2 3030
vodní pl. tok přirozený 10 47051
vodní pl. tok umělý 13 19824
vodní pl. zamokřená pl. 26 178933
zast. pl. společný dvůr 5 2211
zast. pl. zbořeniště 18 4104
zast. pl. 252 71102
ostat.pl. dobývací prost. 2 160921
ostat.pl. jiná plocha 113 98818
ostat.pl. manipulační pl. 30 37626
ostat.pl. neplodná půda 192 397057
ostat.pl. ostat.komunikace 177 354882
ostat.pl. silnice 3 6339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5213
ostat.pl. zeleň 11 31438
Celkem KN 1501 8551974
Par. DKM 1501 8551974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
Celkem JED 19
LV 318
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.06.2010 1:1000 28.06.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 17:13

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.