k.ú.: 678902 - Horní Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579432 - Lánov NUTS5 CZ0525579432
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 988483
zahrada 197 167222
travní p. 291 3515207
lesní poz 128 2462590
vodní pl. rybník 2 3030
vodní pl. tok přirozený 10 47051
vodní pl. tok umělý 13 19824
vodní pl. zamokřená pl. 26 178933
zast. pl. společný dvůr 5 2211
zast. pl. zbořeniště 18 4104
zast. pl. 251 71024
ostat.pl. dobývací prost. 2 160921
ostat.pl. jiná plocha 113 98818
ostat.pl. manipulační pl. 30 37626
ostat.pl. neplodná půda 191 397058
ostat.pl. ostat.komunikace 176 354882
ostat.pl. silnice 3 6339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5213
ostat.pl. zeleň 11 31438
Celkem KN 1494 8551974
Par. DKM 1494 8551974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 236
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
Celkem JED 19
LV 316
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.06.2010 1:1000 28.06.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 16:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.