k.ú.: 678813 - Labouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573001 - Jičíněves NUTS5 CZ0522573001
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1225081
zahrada 49 38109
ovoc. sad 2 5203
travní p. 62 214058
lesní poz 48 851363
vodní pl. nádrž umělá 2 14263
vodní pl. tok přirozený 17 26487
zast. pl. zbořeniště 2 303
zast. pl. 64 39307
ostat.pl. jiná plocha 3 4420
ostat.pl. manipulační pl. 12 14461
ostat.pl. neplodná půda 4 2506
ostat.pl. ostat.komunikace 33 49692
ostat.pl. silnice 6 16708
ostat.pl. zeleň 6 3034
Celkem KN 402 2504995
Par. DKM 232 2376242
Par. KMD 170 128753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 99
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.03.2019 1:1000 25.03.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 03.01.2012
S-SK GS 1:2880 1842 03.01.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička