k.ú.: 678805 - Kyžlířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 3912097
zahrada 80 57301
travní p. 171 1260051
lesní poz 219 3146640
vodní pl. nádrž přírodní 1 2447
vodní pl. nádrž umělá 2 11910
vodní pl. tok přirozený 15 37366
zast. pl. zbořeniště 10 3368
zast. pl. 106 38635
ostat.pl. jiná plocha 45 52018
ostat.pl. manipulační pl. 13 33588
ostat.pl. neplodná půda 27 28085
ostat.pl. ostat.komunikace 136 414449
ostat.pl. silnice 5 72045
ostat.pl. zeleň 72 317998
Celkem KN 1069 9387998
Par. DKM 466 6174663
Par. KMD 603 3213335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 101
LV 150
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
DKM-KPÚ 18.12.2009 1:1000 18.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 26.09.2020 01:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička