k.ú.: 678783 - Kytlické Mlýny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562645 - Kytlice NUTS5 CZ0421562645
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 23710
zahrada 49 16449
travní p. 258 250195
lesní poz 48 8281450
vodní pl. nádrž umělá 1 11345
vodní pl. tok přirozený 40 26172
vodní pl. tok umělý 2 592
zast. pl. zbořeniště 21 4307
zast. pl. 112 27018
ostat.pl. dráha 8 46447
ostat.pl. jiná plocha 11 1746
ostat.pl. manipulační pl. 4 2505
ostat.pl. neplodná půda 27 40134
ostat.pl. ostat.komunikace 35 56087
ostat.pl. pohřeb. 1 1133
ostat.pl. silnice 11 79854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6326
Celkem KN 671 8875470
Par. KMD 671 8875470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 112
LV 109
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1843 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 22:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.