k.ú.: 678759 - Kytín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571261 - Kytín NUTS5 CZ020A571261
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 2905388
zahrada 452 314972
ovoc. sad 13 17463
travní p. 392 1011146
lesní poz les s budovou 7 219
lesní poz 98 6142417
vodní pl. nádrž umělá 4 4671
vodní pl. tok přirozený 41 7420
vodní pl. tok umělý 43 8793
vodní pl. zamokřená pl. 1 1411
zast. pl. zbořeniště 5 706
zast. pl. 615 92315
ostat.pl. jiná plocha 94 68835
ostat.pl. manipulační pl. 27 23879
ostat.pl. neplodná půda 19 25776
ostat.pl. ostat.komunikace 130 152042
ostat.pl. pohřeb. 3 2482
ostat.pl. silnice 27 35070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 96 71544
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2045
ostat.pl. zeleň 10 2199
Celkem KN 2577 10890793
Par. KMD 2577 10890793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 116
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 79
č.e. rod.rekr 233
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 591
LV 742
spoluvlastník 1128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.05.2019 14:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.