k.ú.: 678708 - Kyselovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588652 - Kyselovice NUTS5 CZ0721588652
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 721 6019772
zahrada 205 174622
ovoc. sad 4 11415
travní p. 9 28293
lesní poz les(ne hospodář) 2 21934
lesní poz 3 9230
vodní pl. tok přirozený 8 31829
vodní pl. tok umělý 3 22658
zast. pl. společný dvůr 1 156
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 288 134367
ostat.pl. jiná plocha 54 19095
ostat.pl. manipulační pl. 34 51608
ostat.pl. ostat.komunikace 123 158559
ostat.pl. pohřeb. 1 4129
ostat.pl. silnice 100 66968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3906
ostat.pl. zeleň 6 815
Celkem KN 1564 6759454
Par. DKM 1564 6759454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 206
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 272
LV 455
spoluvlastník 672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2005
KM-D 1:1000 09.12.1998 31.12.2005
S-SK ŠD 1:2500 1947 09.12.1998 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 07.07.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 00:51

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.