k.ú.: 678708 - Kyselovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588652 - Kyselovice NUTS5 CZ0721588652
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 613 6025295
zahrada 197 178631
ovoc. sad 4 11358
travní p. 4 13282
lesní poz les(ne hospodář) 2 21934
lesní poz 3 9230
vodní pl. tok přirozený 7 31829
vodní pl. tok umělý 2 22659
zast. pl. 285 135048
ostat.pl. jiná plocha 43 17665
ostat.pl. manipulační pl. 20 52640
ostat.pl. ostat.komunikace 82 152502
ostat.pl. pohřeb. 1 4129
ostat.pl. silnice 69 66969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13215
ostat.pl. zeleň 17 3075
Celkem KN 1351 6759461
Par. DKM 1351 6759461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 206
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 272
LV 457
spoluvlastník 683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2005
KM-D 1:1000 09.12.1998 31.12.2005
S-SK ŠD 1:2500 1947 09.12.1998 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 07.07.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 20.09.2020 19:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.