k.ú.: 678643 - Liboc u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 669837
zahrada 41 40567
travní p. 45 409123
lesní poz les(ne hospodář) 11 111693
lesní poz 1 147
vodní pl. nádrž umělá 4 40141
vodní pl. rybník 2 22453
vodní pl. tok přirozený 9 42238
vodní pl. tok umělý 4 3870
zast. pl. zbořeniště 1 711
zast. pl. 61 15915
ostat.pl. dráha 4 16036
ostat.pl. jiná plocha 18 18782
ostat.pl. manipulační pl. 4 21247
ostat.pl. neplodná půda 18 48702
ostat.pl. ostat.komunikace 30 40389
ostat.pl. silnice 3 6873
Celkem KN 272 1508724
Par. DKM 272 1508724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 60
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 84
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2005
DKM-KPÚ 27.02.2002 1:1000 01.07.2002 *)
THM-V 1:2000 01.01.1974 18.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 02:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.