k.ú.: 678635 - Zlatá u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 142706
zahrada 61 38616
travní p. 172 1718982
lesní poz les(ne hospodář) 34 1676488
vodní pl. nádrž umělá 5 9139
vodní pl. tok přirozený 10 50993
vodní pl. zamokřená pl. 1 387
zast. pl. 95 37104
ostat.pl. dálnice 4 71784
ostat.pl. jiná plocha 41 138973
ostat.pl. manipulační pl. 7 38121
ostat.pl. neplodná půda 35 162313
ostat.pl. ostat.komunikace 57 61398
ostat.pl. silnice 50 85490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 98740
Celkem KN 599 4331234
Par. DKM 599 4331234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 91
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2012
THM-V 1:2000 01.01.1971 01.10.2012
FÚO 1:2000 01.01.1971 01.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 10:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.