k.ú.: 678619 - Kamenný Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 406359
zahrada 30 30886
travní p. 49 765134
lesní poz les(ne hospodář) 11 513414
lesní poz 10 568232
vodní pl. rybník 2 9302
vodní pl. tok přirozený 8 18509
vodní pl. zamokřená pl. 14 45109
zast. pl. 36 23486
ostat.pl. dálnice 7 89187
ostat.pl. jiná plocha 22 35541
ostat.pl. manipulační pl. 4 8277
ostat.pl. neplodná půda 24 90093
ostat.pl. ostat.komunikace 40 57800
ostat.pl. silnice 43 85511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 365
ostat.pl. zeleň 3 6191
Celkem KN 321 2753396
Par. DKM 321 2753396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 34
LV 51
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2009
DKM-KPÚ 03.03.2004 1:1000 17.09.2004 *)
THM-V 1:2000 01.01.1974 04.06.2009
FÚO 1:2000 01.01.1974 04.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.