k.ú.: 678601 - Chotíkov u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1462774
zahrada 24 29247
travní p. 56 726278
vodní pl. nádrž umělá 1 2068
vodní pl. tok přirozený 7 4172
vodní pl. tok umělý 1 1113
vodní pl. zamokřená pl. 5 174674
zast. pl. zbořeniště 2 439
zast. pl. 45 18324
ostat.pl. dráha 1 75533
ostat.pl. jiná plocha 14 15564
ostat.pl. manipulační pl. 13 23365
ostat.pl. neplodná půda 12 34312
ostat.pl. ostat.komunikace 22 47548
ostat.pl. silnice 1 27869
Celkem KN 237 2643280
Par. DKM 237 2643280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 44
LV 49
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2005
DKM-KPÚ 28.04.2000 1:1000 06.09.2000 *)
THM-V 1:2000 01.01.1974 18.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 13:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.