k.ú.: 678601 - Chotíkov u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1462774
zahrada 24 29294
travní p. 56 726278
vodní pl. nádrž umělá 1 2068
vodní pl. tok přirozený 7 4172
vodní pl. tok umělý 1 1113
vodní pl. zamokřená pl. 5 174674
zast. pl. zbořeniště 2 439
zast. pl. 43 18276
ostat.pl. dráha 1 75533
ostat.pl. jiná plocha 14 15564
ostat.pl. manipulační pl. 13 23366
ostat.pl. neplodná půda 12 34312
ostat.pl. ostat.komunikace 22 47548
ostat.pl. silnice 1 27869
Celkem KN 235 2643280
Par. DKM 235 2643280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 42
LV 48
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2005
DKM-KPÚ 28.04.2000 1:1000 06.09.2000 *)
THM-V 1:2000 01.01.1974 18.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.07.2019 07:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.