k.ú.: 678571 - Kynice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568970 - Kynice NUTS5 CZ0631568970
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1784257
zahrada 78 61274
travní p. 235 969781
lesní poz 93 902214
vodní pl. nádrž umělá 1 1431
vodní pl. tok přirozený 24 4932
vodní pl. zamokřená pl. 1 467
zast. pl. zbořeniště 2 450
zast. pl. 66 44438
ostat.pl. jiná plocha 20 1921
ostat.pl. manipulační pl. 18 11567
ostat.pl. neplodná půda 14 17653
ostat.pl. ostat.komunikace 66 74253
ostat.pl. silnice 1 28811
Celkem KN 882 3903449
Par. KMD 882 3903449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 64
LV 100
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 24.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 07:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.