k.ú.: 678431 - Kyjov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586307 - Kyjov NUTS5 CZ0645586307
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2826 4460965
vinice 206 111318
zahrada skleník-pařeniš. 2 181
zahrada 1213 399620
ovoc. sad 34 50981
travní p. 86 30432
lesní poz les(ne hospodář) 2 513
lesní poz 7 1497
vodní pl. nádrž umělá 1 259
vodní pl. tok přirozený 18 3012
vodní pl. tok umělý 360 55653
zast. pl. společný dvůr 48 14231
zast. pl. zbořeniště 22 4059
zast. pl. 2544 688684
ostat.pl. dráha 49 186664
ostat.pl. jiná plocha 361 205374
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 3992
ostat.pl. manipulační pl. 353 336848
ostat.pl. neplodná půda 210 80125
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 11031
ostat.pl. ostat.komunikace 832 436611
ostat.pl. silnice 250 212375
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 44312
ostat.pl. zeleň 141 207079
Celkem KN 9604 7545816
Par. DKM 9604 7545816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 700
č.p. byt.dům 155
č.p. doprava 3
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 60
č.p. obč.vyb. 36
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 125
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 29
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 589
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 165
bez čp/če jiná st. 219
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 76
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 8
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 2415
byt.z. byt 1836
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 50
obč.z. byt 191
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 21
Celkem JED 2128
LV 4442
spoluvlastník 7478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2015
DKM 1:1000 31.10.2012
ZMVM 1:1000 01.09.1984 15.12.2015 1.9.1984 1:2000, 1:1000, Extravilán
S-SK ŠD 1:1000 1923 31.10.2012 1:1000, 1:2000 Intravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1920 15.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1922 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 26.09.2020 01:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička