k.ú.: 678376 - Kvílice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532517 - Kvílice NUTS5 CZ0203532517
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1620912
chmelnice 1 114
zahrada 51 31164
travní p. 39 64100
lesní poz 3 4263
vodní pl. nádrž umělá 5 3518
vodní pl. tok přirozený 6 12035
vodní pl. tok umělý 2 268
zast. pl. společný dvůr 2 580
zast. pl. zbořeniště 2 240
zast. pl. 54 29971
ostat.pl. jiná plocha 17 17243
ostat.pl. manipulační pl. 1 392
ostat.pl. neplodná půda 53 64226
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40351
ostat.pl. pohřeb. 1 1994
ostat.pl. silnice 15 44562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4594
ostat.pl. zeleň 15 11759
Celkem KN 605 1952286
Par. KMD 605 1952286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 79
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2011
S-SK GS 1:2880 1894 23.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.