k.ú.: 678333 - Kvíčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 553841 - Kvíčovice NUTS5 CZ0321553841
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 2747446
zahrada 137 62853
ovoc. sad 3 5780
travní p. 50 198619
lesní poz 62 473274
vodní pl. nádrž přírodní 9 4978
vodní pl. nádrž umělá 5 11684
vodní pl. tok přirozený 10 10865
vodní pl. tok umělý 10 25416
vodní pl. zamokřená pl. 1 2910
zast. pl. společný dvůr 2 494
zast. pl. 223 71114
ostat.pl. jiná plocha 101 100797
ostat.pl. manipulační pl. 14 10169
ostat.pl. neplodná půda 55 42980
ostat.pl. ostat.komunikace 112 68936
ostat.pl. pohřeb. 10 10080
ostat.pl. silnice 10 76385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13002
ostat.pl. zeleň 2 143
Celkem KN 967 3937925
PK 952 2925098
GP 5 16439
Celkem ZE 957 2941537
Par. DKM 724 836627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 137
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 18
obč.z. byt 6
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 30
LV 292
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.04.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:10

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.