k.ú.: 678279 - Květná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578291 - Květná NUTS5 CZ0533578291
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 4533850
zahrada 335 150516
travní p. 242 1366263
lesní poz 35 2413028
vodní pl. nádrž umělá 4 6751
vodní pl. tok umělý 2 4951
zast. pl. zbořeniště 52 12424
zast. pl. 245 71260
ostat.pl. dráha 8 37428
ostat.pl. jiná plocha 55 34729
ostat.pl. manipulační pl. 29 130201
ostat.pl. neplodná půda 17 44249
ostat.pl. ostat.komunikace 132 152931
ostat.pl. pohřeb. 1 1217
ostat.pl. silnice 9 79612
Celkem KN 1345 9039410
Par. DKM 572 8647581
Par. KMD 771 391263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 224
LV 223
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2011
DKM-KPÚ 06.09.2010 1:1000 17.09.2010 *)
DKM 1:1000 06.01.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 26.09.2020 00:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička