k.ú.: 678252 - Kvasetice u Květinova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568953 - Květinov NUTS5 CZ0631568953
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 1231494
zahrada 20 22426
travní p. 21 166824
lesní poz 40 505128
vodní pl. nádrž umělá 2 715
vodní pl. rybník 6 43249
vodní pl. tok přirozený 3 1762
zast. pl. 22 9153
ostat.pl. jiná plocha 12 5512
ostat.pl. manipulační pl. 2 6105
ostat.pl. neplodná půda 3 994
ostat.pl. ostat.komunikace 34 37473
ostat.pl. silnice 7 40764
ostat.pl. zeleň 2 7840
Celkem KN 196 2079439
PK 66 557795
GP 23 493310
Celkem ZE 89 1051105
Par. DKM 58 357438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 50
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2019 23:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.