k.ú.: 678244 - Květín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 3166206
zahrada 84 53708
travní p. 133 458802
lesní poz 116 590355
vodní pl. nádrž umělá 1 1010
vodní pl. tok přirozený 83 44056
vodní pl. tok umělý 10 1480
zast. pl. společný dvůr 2 3151
zast. pl. zbořeniště 1 361
zast. pl. 81 37759
ostat.pl. dráha 1 19569
ostat.pl. jiná plocha 23 7528
ostat.pl. manipulační pl. 19 24593
ostat.pl. neplodná půda 52 61797
ostat.pl. ostat.komunikace 59 47295
ostat.pl. pohřeb. 1 2209
ostat.pl. silnice 4 46019
ostat.pl. zeleň 5 139
Celkem KN 979 4566037
Par. KMD 979 4566037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 81
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 132
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2016
KM-D 1:2000 11.12.2000 16.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1881 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.09.2020 14:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička