k.ú.: 678228 - Kvášňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541931 - Kvášňovice NUTS5 CZ0322541931
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 940 1978700
zahrada 124 90918
travní p. 396 743355
lesní poz 359 824654
vodní pl. nádrž přírodní 5 6681
vodní pl. rybník 3 70346
vodní pl. tok umělý 54 7162
vodní pl. zamokřená pl. 5 4132
zast. pl. společný dvůr 2 170
zast. pl. zbořeniště 4 925
zast. pl. 132 57235
ostat.pl. jiná plocha 121 187551
ostat.pl. manipulační pl. 47 66266
ostat.pl. neplodná půda 263 280414
ostat.pl. ostat.komunikace 90 70166
ostat.pl. pohřeb. 2 2490
ostat.pl. silnice 4 23663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3386
ostat.pl. zeleň 12 695
Celkem KN 2566 4418909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 128
LV 183
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 15.12.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 16:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.