k.ú.: 678155 - Nové Dvory u Kvasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 746426
zahrada 60 39532
ovoc. sad 1 12025
travní p. 324 1068738
lesní poz 66 697784
vodní pl. nádrž přírodní 1 206
vodní pl. nádrž umělá 3 1065
vodní pl. rybník 8 31964
vodní pl. tok přirozený 3 4130
vodní pl. zamokřená pl. 4 1217
zast. pl. zbořeniště 1 238
zast. pl. 73 33381
ostat.pl. jiná plocha 13 2937
ostat.pl. manipulační pl. 5 8579
ostat.pl. neplodná půda 232 128494
ostat.pl. ostat.komunikace 82 66922
ostat.pl. silnice 3 19037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2263
Celkem KN 997 2864938
Par. KMD 997 2864938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 71
LV 92
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2015
KM-D 1:2000 20.11.2000 03.06.2015
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 05:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička