k.ú.: 678139 - Měšetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 431 3029334
zahrada 77 43773
travní p. 293 803667
lesní poz 5 21006
vodní pl. nádrž umělá 1 221
vodní pl. rybník 9 8962
vodní pl. tok přirozený 5 14130
vodní pl. tok umělý 65 12371
vodní pl. zamokřená pl. 7 1636
zast. pl. společný dvůr 3 1067
zast. pl. zbořeniště 4 754
zast. pl. 103 59378
ostat.pl. jiná plocha 29 76531
ostat.pl. manipulační pl. 26 10690
ostat.pl. neplodná půda 112 60263
ostat.pl. ostat.komunikace 73 73941
ostat.pl. silnice 4 36092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2912
ostat.pl. zeleň 1 5195
Celkem KN 1249 4261923
Par. KMD 1249 4261923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 101
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 150
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička