k.ú.: 678058 - Kuželov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586293 - Kuželov NUTS5 CZ0645586293
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 807 3181669
zahrada 313 243281
ovoc. sad 1 2882
travní p. 1074 2912507
lesní poz les(ne hospodář) 235 249432
lesní poz 96 2577549
vodní pl. nádrž umělá 2 48139
vodní pl. tok přirozený 23 87405
vodní pl. tok umělý 4 5720
vodní pl. zamokřená pl. 3 86904
zast. pl. zbořeniště 7 901
zast. pl. 294 78022
ostat.pl. jiná plocha 45 17427
ostat.pl. manipulační pl. 144 47287
ostat.pl. neplodná půda 190 109371
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 555
ostat.pl. ostat.komunikace 179 341048
ostat.pl. pohřeb. 1 1357
ostat.pl. silnice 4 48284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2844
ostat.pl. zeleň 51 107561
Celkem KN 3476 10150145
Par. DKM 2581 7323095
Par. KMD 895 2827050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 78
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 46
Celkem BUD 223
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 589
spoluvlastník 1334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2016
DKM-KPÚ 24.06.2014 1:1000 24.06.2014 *)
KM-D 1:1000 15.12.2000 05.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 26.09.2020 00:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička