k.ú.: 678040 - Neprobylice u Kutrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571521 - Neprobylice NUTS5 CZ0203571521
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 2883744
chmelnice 16 225532
zahrada 54 31305
ovoc. sad 5 26727
travní p. 15 32417
lesní poz 6 14113
vodní pl. nádrž přírodní 1 1717
vodní pl. nádrž umělá 1 192
vodní pl. tok přirozený 54 32551
vodní pl. tok umělý 4 1134
zast. pl. společný dvůr 2 369
zast. pl. zbořeniště 4 1821
zast. pl. 90 50700
ostat.pl. jiná plocha 26 15689
ostat.pl. manipulační pl. 18 29058
ostat.pl. neplodná půda 29 15309
ostat.pl. ostat.komunikace 37 40213
ostat.pl. silnice 9 39116
Celkem KN 728 3441707
Par. KMD 728 3441707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 85
LV 141
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1872 30.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.07.2019 20:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.