k.ú.: 678031 - Kutrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 571512 - Kutrovice NUTS5 CZ0203571512
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 1058788
chmelnice 20 106167
zahrada 81 39759
ovoc. sad 9 20692
travní p. 46 67022
lesní poz 16 24269
vodní pl. tok přirozený 46 10183
vodní pl. tok umělý 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 1 100
zast. pl. společný dvůr 4 313
zast. pl. zbořeniště 5 1605
zast. pl. 78 30396
ostat.pl. jiná plocha 59 9635
ostat.pl. manipulační pl. 12 7491
ostat.pl. neplodná půda 28 11055
ostat.pl. ostat.komunikace 48 35185
ostat.pl. silnice 30 62763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1068
ostat.pl. zeleň 1 46
Celkem KN 664 1486540
Par. KMD 664 1486540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 117
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 05.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 23:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.