k.ú.: 678015 - Kaňk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 254181
zahrada 537 297880
ovoc. sad 170 988865
travní p. 83 100427
lesní poz 44 158456
vodní pl. nádrž umělá 2 257
zast. pl. společný dvůr 21 3620
zast. pl. zbořeniště 6 1582
zast. pl. 404 95520
ostat.pl. jiná plocha 66 147916
ostat.pl. manipulační pl. 82 100148
ostat.pl. neplodná půda 14 8533
ostat.pl. ostat.komunikace 96 88607
ostat.pl. pohřeb. 1 1994
ostat.pl. silnice 43 61050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13068
ostat.pl. zeleň 7 3953
Celkem KN 1665 2326057
Par. DKM 1665 2326057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 260
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 57
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 401
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 466
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2008
THM-V 1:2000 01.01.1974 20.03.2008
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.