k.ú.: 677973 - Sedlec u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 714698
zahrada 554 228361
ovoc. sad 119 415303
travní p. 19 12663
lesní poz 128 658057
vodní pl. nádrž umělá 3 2076
vodní pl. tok umělý 8 4351
vodní pl. zamokřená pl. 5 688
zast. pl. společný dvůr 25 22572
zast. pl. zbořeniště 3 816
zast. pl. 850 326497
ostat.pl. dobývací prost. 3 16741
ostat.pl. dráha 14 85248
ostat.pl. jiná plocha 346 564470
ostat.pl. manipulační pl. 144 298698
ostat.pl. neplodná půda 60 112909
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 858
ostat.pl. ostat.komunikace 220 176142
ostat.pl. pohřeb. 2 2984
ostat.pl. silnice 39 39935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19299
ostat.pl. zeleň 10 16796
Celkem KN 2739 3720162
Par. DKM 2739 3720162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 277
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 136
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 751
byt.z. byt 1541
byt.z. j.nebyt 21
Celkem JED 1562
LV 2186
spoluvlastník 4332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 17.12.2009
THM-V 1:2000 31.12.1974 17.12.2009 1:2000, část 1:1000
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 02:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.