k.ú.: 677922 - Neškaredice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 503 3986705
zahrada 88 53965
ovoc. sad 11 44291
travní p. 76 65293
lesní poz 10 5253
vodní pl. nádrž umělá 42 46795
vodní pl. tok přirozený 16 12535
vodní pl. tok umělý 44 23331
zast. pl. společný dvůr 18 3535
zast. pl. zbořeniště 11 5142
zast. pl. 113 56405
ostat.pl. dráha 1 9467
ostat.pl. jiná plocha 48 77108
ostat.pl. manipulační pl. 20 53339
ostat.pl. neplodná půda 43 42173
ostat.pl. ostat.komunikace 92 76843
ostat.pl. silnice 4 33613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1011
ostat.pl. zeleň 6 9032
Celkem KN 1147 4605836
Par. DKM 1147 4605836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 105
LV 162
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.03.2012
THM-V 1:2000 31.12.1974 22.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.07.2019 05:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.