k.ú.: 677922 - Neškaredice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 502 3966184
zahrada 88 54008
ovoc. sad 11 44165
travní p. 76 65541
lesní poz 10 5253
vodní pl. nádrž umělá 42 46795
vodní pl. tok přirozený 18 12515
vodní pl. tok umělý 44 23331
zast. pl. společný dvůr 18 3535
zast. pl. zbořeniště 11 5142
zast. pl. 111 56367
ostat.pl. dráha 1 9467
ostat.pl. jiná plocha 54 97463
ostat.pl. manipulační pl. 20 53290
ostat.pl. neplodná půda 43 42173
ostat.pl. ostat.komunikace 95 76703
ostat.pl. silnice 7 33613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1011
ostat.pl. zeleň 6 9032
Celkem KN 1158 4605588
Par. DKM 1158 4605588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 107
LV 166
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.03.2012
THM-V 1:2000 31.12.1974 22.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 21:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.