k.ú.: 677906 - Perštejnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2384292
zahrada 71 43062
ovoc. sad 68 56702
travní p. 184 191632
lesní poz 14 162877
vodní pl. nádrž umělá 33 55053
vodní pl. tok umělý 60 17465
zast. pl. společný dvůr 5 2262
zast. pl. zbořeniště 2 1454
zast. pl. 312 373056
ostat.pl. jiná plocha 61 156343
ostat.pl. manipulační pl. 51 409678
ostat.pl. neplodná půda 50 15543
ostat.pl. ostat.komunikace 111 118511
ostat.pl. silnice 30 82741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1389
ostat.pl. zeleň 3 47754
Celkem KN 1395 4119814
Par. DKM 1395 4119814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 146
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 291
LV 344
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2013
THM-V 1:2000 31.12.1974 29.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 01:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.