k.ú.: 677850 - Poličany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 1577750
zahrada 76 51741
ovoc. sad 11 21369
travní p. 9 21565
lesní poz 23 156763
vodní pl. nádrž umělá 1 1179
vodní pl. tok přirozený 1 1134
vodní pl. tok umělý 6 699
zast. pl. společný dvůr 8 3744
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 143 46308
ostat.pl. dráha 1 27162
ostat.pl. jiná plocha 44 39812
ostat.pl. manipulační pl. 26 56798
ostat.pl. neplodná půda 4 18978
ostat.pl. ostat.komunikace 24 17546
ostat.pl. silnice 17 63339
ostat.pl. zeleň 2 366
Celkem KN 586 2106336
Par. DKM 586 2106336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 137
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 171
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2012
THM-V 1:2000 31.12.1974 20.12.2012 část
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 01:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.