k.ú.: 677710 - Kutná Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1123 5211240
vinice 24 55972
zahrada skleník-pařeniš. 1 416
zahrada 2336 1040629
ovoc. sad 391 2257543
travní p. 163 284156
lesní poz 294 1433104
vodní pl. nádrž umělá 12 21245
vodní pl. tok přirozený 54 103031
vodní pl. tok umělý 76 29031
zast. pl. společný dvůr 157 88623
zast. pl. zbořeniště 38 6558
zast. pl. 5064 1134736
ostat.pl. dobývací prost. 1 235
ostat.pl. dráha 20 92671
ostat.pl. jiná plocha 830 875811
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 106
ostat.pl. manipulační pl. 260 228239
ostat.pl. neplodná půda 186 143860
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2192
ostat.pl. ostat.komunikace 961 842379
ostat.pl. pohřeb. 9 57740
ostat.pl. silnice 119 232663
ostat.pl. skládka 1 548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 114656
ostat.pl. zeleň 170 171619
Celkem KN 12316 14429003
Par. DKM 12316 14429003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 2024
č.p. byt.dům 163
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 86
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 67
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 353
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 1459
bez čp/če jiná st. 369
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 45
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 122
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 17
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4904
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2934
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 59
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 106
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 21
obč.z. j.nebyt 16
obč.z. rozest. 22
Celkem JED 3231
LV 6975
spoluvlastník 11979

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.04.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1973 04.04.2012 část 1:1000, část 1:2000
S-SK GS 1:720 1839 31.12.1973 část 1:720, část 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.