k.ú.: 677710 - Kutná Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1117 5212040
vinice 24 55972
zahrada skleník-pařeniš. 1 416
zahrada 2333 1040075
ovoc. sad 391 2257677
travní p. 163 284156
lesní poz 294 1433104
vodní pl. nádrž umělá 12 21245
vodní pl. tok přirozený 54 103031
vodní pl. tok umělý 76 29031
zast. pl. společný dvůr 158 89049
zast. pl. zbořeniště 38 6558
zast. pl. 5062 1133937
ostat.pl. dobývací prost. 1 235
ostat.pl. dráha 20 92671
ostat.pl. jiná plocha 828 875764
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 106
ostat.pl. manipulační pl. 260 228326
ostat.pl. neplodná půda 186 143860
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2192
ostat.pl. ostat.komunikace 959 842332
ostat.pl. pohřeb. 9 57740
ostat.pl. silnice 119 232663
ostat.pl. skládka 1 548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 114656
ostat.pl. zeleň 170 171619
Celkem KN 12302 14429003
Par. DKM 12302 14429003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 2024
č.p. byt.dům 162
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 86
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 68
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 350
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 1459
bez čp/če jiná st. 369
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 45
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 122
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 17
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4900
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2934
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 59
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 77
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 41
Celkem JED 3205
LV 6975
spoluvlastník 11956

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.04.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1973 04.04.2012 část 1:1000, část 1:2000
S-SK GS 1:720 1839 31.12.1973 část 1:720, část 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 01:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.