k.ú.: 677710 - Kutná Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533955 - Kutná Hora NUTS5 CZ0205533955
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1126 5208641
vinice 24 55972
zahrada skleník-pařeniš. 1 416
zahrada 2346 1041385
ovoc. sad 392 2255243
travní p. 165 284399
lesní poz 295 1433146
vodní pl. nádrž umělá 12 21245
vodní pl. tok přirozený 54 103031
vodní pl. tok umělý 76 29031
zast. pl. společný dvůr 157 88578
zast. pl. zbořeniště 38 6558
zast. pl. 5079 1132745
ostat.pl. dráha 20 92671
ostat.pl. jiná plocha 841 877534
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 106
ostat.pl. manipulační pl. 259 225926
ostat.pl. neplodná půda 187 143676
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 3147
ostat.pl. ostat.komunikace 962 847834
ostat.pl. pohřeb. 9 57740
ostat.pl. silnice 119 230651
ostat.pl. skládka 1 548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 114645
ostat.pl. zeleň 172 172010
Celkem KN 12362 14426878
Par. DKM 12362 14426878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 2022
č.p. byt.dům 165
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 83
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 67
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 367
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 1466
bez čp/če jiná st. 371
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 45
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 121
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 17
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 4924
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2934
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 59
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 146
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. rozest. 21
Celkem JED 3278
LV 7035
spoluvlastník 12093

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.04.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1973 04.04.2012 část 1:1000, část 1:2000
S-SK GS 1:720 1839 31.12.1973 část 1:720, část 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 14:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.