k.ú.: 677639 - Kurovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588636 - Kurovice NUTS5 CZ0721588636
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 4296009
zahrada 132 155283
ovoc. sad 10 91225
travní p. 28 74289
lesní poz les(ne hospodář) 1 133572
lesní poz 40 343558
vodní pl. nádrž umělá 3 11241
vodní pl. tok přirozený 9 10140
vodní pl. tok umělý 13 6790
vodní pl. zamokřená pl. 2 2881
zast. pl. zbořeniště 4 1228
zast. pl. 154 75850
ostat.pl. dráha 1 5868
ostat.pl. jiná plocha 45 52016
ostat.pl. manipulační pl. 32 54014
ostat.pl. ostat.komunikace 63 125668
ostat.pl. pohřeb. 1 1602
ostat.pl. silnice 17 52968
ostat.pl. skládka 1 4725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1819
ostat.pl. zeleň 2 3060
Celkem KN 943 5503806
Par. KMD 943 5503806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 102
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 151
LV 199
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2008
S-SK ŠD 1:2500 1898 29.09.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 09:39

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.