k.ú.: 677493 - Kunvald - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580503 - Kunvald NUTS5 CZ0534580503
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 10802787
vinice 1 5
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 525 767928
ovoc. sad 2 3215
travní p. 1425 7915230
lesní poz ostat.komunikace 51 52200
lesní poz 788 8212519
vodní pl. nádrž přírodní 18 10859
vodní pl. nádrž umělá 21 25242
vodní pl. tok přirozený 82 187049
vodní pl. tok umělý 5 8649
vodní pl. zamokřená pl. 1 4620
zast. pl. společný dvůr 7 3926
zast. pl. zbořeniště 41 8517
zast. pl. 678 209442
ostat.pl. jiná plocha 365 167484
ostat.pl. manipulační pl. 37 62236
ostat.pl. neplodná půda 33 8178
ostat.pl. ostat.komunikace 414 664914
ostat.pl. pohřeb. 4 2983
ostat.pl. silnice 25 149381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10313
ostat.pl. zeleň 18 49085
Celkem KN 5096 29326790
Par. DKM 5096 29326790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 288
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 4
Celkem BUD 638
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 9
Celkem JED 61
LV 846
spoluvlastník 1146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2012
DKM 1:1000 14.05.2012
DKM-KPÚ 01.10.2009 1:1000 23.12.2009 *) III. etapa - severní část
DKM-KPÚ 08.06.2006 1:1000 12.10.2006 *) II. etapa - východní část
DKM-KPÚ 27.12.2003 1:1000 19.03.2004 *) I. etapa - západní část
Ins. A 1:1000 10.04.1946 14.05.2012
Ins. A 1:1000 10.04.1946 12.10.2006
Ins. A 1:1000 10.04.1946 19.03.2004
S-SK GS 1:2880 1840 14.05.2012
S-SK GS 1:2880 1840 19.03.2004
S-SK GS 1:2880 1840 12.10.2006
S-SK GS 1:2880 1840 10.04.1946


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 10:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.