k.ú.: 677396 - Líska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 390179
zahrada 130 51440
travní p. 355 2025680
lesní poz ostat.komunikace 3 1725
lesní poz 515 10262744
vodní pl. nádrž přírodní 5 1234
vodní pl. nádrž umělá 2 3453
vodní pl. tok přirozený 6 6974
vodní pl. zamokřená pl. 2 6426
zast. pl. společný dvůr 3 1089
zast. pl. zbořeniště 41 9291
zast. pl. 159 39547
ostat.pl. jiná plocha 32 100495
ostat.pl. manipulační pl. 6 9204
ostat.pl. neplodná půda 146 218218
ostat.pl. ostat.komunikace 134 189777
ostat.pl. silnice 8 91522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3259
Celkem KN 1573 13412257
Par. KMD 1573 13412257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 157
LV 183
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1843 16.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 08:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.