k.ú.: 677370 - Kunratice u České Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546330 - Kunratice NUTS5 CZ0421546330
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 571300
zahrada 126 54915
travní p. 306 2908547
lesní poz 294 3386397
vodní pl. nádrž umělá 1 2421
vodní pl. tok přirozený 42 9179
vodní pl. zamokřená pl. 1 5400
zast. pl. zbořeniště 19 5464
zast. pl. 125 39178
ostat.pl. dobývací prost. 2 5187
ostat.pl. jiná plocha 79 58164
ostat.pl. manipulační pl. 7 11833
ostat.pl. neplodná půda 58 59597
ostat.pl. ostat.komunikace 154 123821
ostat.pl. pohřeb. 2 4663
ostat.pl. silnice 10 26988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5208
ostat.pl. zeleň 2 552
Celkem KN 1259 7278814
Par. KMD 1259 7278814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 124
LV 134
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.08.2019 13:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.