k.ú.: 677370 - Kunratice u České Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546330 - Kunratice NUTS5 CZ0421546330
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 571300
zahrada 126 54915
travní p. 309 2908527
lesní poz 294 3386397
vodní pl. nádrž umělá 1 2421
vodní pl. tok přirozený 42 9179
vodní pl. zamokřená pl. 1 5400
zast. pl. zbořeniště 19 5464
zast. pl. 127 39198
ostat.pl. jiná plocha 81 63351
ostat.pl. manipulační pl. 7 11833
ostat.pl. neplodná půda 59 59597
ostat.pl. ostat.komunikace 154 123821
ostat.pl. pohřeb. 2 4663
ostat.pl. silnice 10 26988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5208
ostat.pl. zeleň 2 552
Celkem KN 1265 7278814
Par. KMD 1265 7278814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 125
LV 137
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 25.09.2020 05:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička