k.ú.: 677353 - Kunovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543021 - Kunovice NUTS5 CZ0723543021
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1601 4681252
zahrada 343 265770
ovoc. sad 9 40788
travní p. 335 935047
lesní poz 61 1725106
vodní pl. nádrž umělá 3 16664
vodní pl. tok přirozený 105 24579
vodní pl. zamokřená pl. 1 1149
zast. pl. společný dvůr 2 575
zast. pl. 290 88375
ostat.pl. dráha 13 56728
ostat.pl. jiná plocha 119 49392
ostat.pl. manipulační pl. 29 4585
ostat.pl. neplodná půda 119 66437
ostat.pl. ostat.komunikace 171 147525
ostat.pl. pohřeb. 4 3522
ostat.pl. silnice 18 53228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6961
ostat.pl. zeleň 12 9206
Celkem KN 3239 8176889
Par. KMD 3239 8176889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 214
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 282
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 7
LV 377
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:25

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.