k.ú.: 677345 - Kunovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550744 - Kunovice NUTS5 CZ0722550744
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10287 19426365
vinice 211 135762
zahrada 1560 806357
ovoc. sad 175 207557
travní p. 350 625055
lesní poz 142 2519856
vodní pl. nádrž přírodní 4 4732
vodní pl. nádrž umělá 17 25539
vodní pl. tok přirozený 87 292842
vodní pl. tok umělý 2 1580
vodní pl. zamokřená pl. 2 828
zast. pl. společný dvůr 24 23879
zast. pl. zbořeniště 22 3552
zast. pl. 2529 1084295
ostat.pl. dobývací prost. 21 15627
ostat.pl. dráha 23 172739
ostat.pl. jiná plocha 1397 909206
ostat.pl. manipulační pl. 659 886675
ostat.pl. neplodná půda 1 7801
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 241824
ostat.pl. ostat.komunikace 2519 653210
ostat.pl. pohřeb. 1 13362
ostat.pl. silnice 259 358944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 62652
ostat.pl. zeleň 76 69228
Celkem KN 20420 28549467
Par. DKM 20420 28549467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 898
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 35
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 655
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 118
č.e. jiná st. 3
č.e. prům.obj 18
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 116
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 107
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2387
byt.z. byt 294
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 309
LV 4276
spoluvlastník 6100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2000 Obnova katastrálního operátu
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.12.2000 KGKS Brno - extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1969 01.01.1977 OSGK Brno - 1:1000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OSGK Brno - reambulace 1969
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1955 OSGK Brno - část intravilánu


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.