k.ú.: 677345 - Kunovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 550744 - Kunovice NUTS5 CZ0722550744
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10265 19425993
vinice 211 135762
zahrada 1557 805934
ovoc. sad 175 207557
travní p. 349 625055
lesní poz 142 2519856
vodní pl. nádrž přírodní 4 4732
vodní pl. nádrž umělá 17 25539
vodní pl. tok přirozený 87 292842
vodní pl. tok umělý 2 1580
vodní pl. zamokřená pl. 3 2093
zast. pl. společný dvůr 27 23959
zast. pl. zbořeniště 23 3739
zast. pl. 2529 1082480
ostat.pl. dobývací prost. 21 15627
ostat.pl. dráha 23 172739
ostat.pl. jiná plocha 1391 908665
ostat.pl. manipulační pl. 647 888288
ostat.pl. neplodná půda 1 7801
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 241824
ostat.pl. ostat.komunikace 2491 653211
ostat.pl. pohřeb. 1 13362
ostat.pl. silnice 215 358945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 62872
ostat.pl. zeleň 70 69008
Celkem KN 20304 28549463
Par. DKM 20304 28549463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 900
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 34
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 32
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 652
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. doprava 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 2
č.e. prům.obj 18
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 117
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 109
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2388
byt.z. byt 294
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 5
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 309
LV 4287
spoluvlastník 6119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2000 Obnova katastrálního operátu
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.12.2000 KGKS Brno - extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1969 01.01.1977 OSGK Brno - 1:1000
THM-V 1:1000 01.01.1955 01.01.1969 OSGK Brno - reambulace 1969
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1955 OSGK Brno - část intravilánu


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 01:02

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.