k.ú.: 677337 - Kuňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530026 - Kuňovice NUTS5 CZ0201530026
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 2307495
zahrada 55 55793
ovoc. sad 1 2978
travní p. mez, stráň 2 585
travní p. 187 513578
lesní poz 77 399374
vodní pl. nádrž umělá 5 7999
vodní pl. tok přirozený 3 289
vodní pl. tok umělý 49 10655
zast. pl. společný dvůr 1 12
zast. pl. zbořeniště 1 244
zast. pl. 69 42598
ostat.pl. jiná plocha 17 4786
ostat.pl. manipulační pl. 14 10386
ostat.pl. neplodná půda 19 15040
ostat.pl. ostat.komunikace 58 36263
ostat.pl. silnice 3 44811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3577
ostat.pl. zeleň 1 281
Celkem KN 998 3456744
Par. KMD 998 3456744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 67
LV 88
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2013
S-SK GS 1:2880 1824 23.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička