k.ú.: 677329 - Kunkovice u Litenčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588628 - Kunkovice NUTS5 CZ0721588628
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1354 3009293
zahrada 102 87805
ovoc. sad 13 31274
travní p. 291 457540
lesní poz 95 3212506
vodní pl. nádrž přírodní 1 279
vodní pl. rybník 3 14189
vodní pl. tok přirozený 166 39656
vodní pl. tok umělý 1 166
zast. pl. zbořeniště 2 463
zast. pl. 107 54193
ostat.pl. dráha 1 88
ostat.pl. jiná plocha 48 8125
ostat.pl. manipulační pl. 11 44546
ostat.pl. neplodná půda 47 24366
ostat.pl. ostat.komunikace 191 63677
ostat.pl. pohřeb. 1 1696
ostat.pl. silnice 133 64556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4045
Celkem KN 2569 7118463
Par. KMD 2569 7118463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 69
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 104
LV 181
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 07.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.08.2020 06:45

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.