k.ú.: 677299 - Dobřemilice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 110226
zahrada 17 14676
travní p. 74 745938
lesní poz 15 174023
vodní pl. zamokřená pl. 1 13152
zast. pl. 16 6693
ostat.pl. jiná plocha 16 6898
ostat.pl. manipulační pl. 2 391
ostat.pl. neplodná půda 23 17353
ostat.pl. ostat.komunikace 16 21326
ostat.pl. silnice 1 6120
Celkem KN 192 1116796
Par. KMD 192 1116796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 16
LV 28
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.