k.ú.: 677281 - Kunín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568546 - Kunín NUTS5 CZ0804568546
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 874 10960440
zahrada 797 591543
travní p. 486 2188486
lesní poz 260 1428375
vodní pl. nádrž přírodní 14 10196
vodní pl. nádrž umělá 3 3907
vodní pl. tok přirozený 14 129687
vodní pl. tok umělý 28 33144
vodní pl. zamokřená pl. 1 1589
zast. pl. společný dvůr 6 3186
zast. pl. zbořeniště 7 2980
zast. pl. 877 309185
ostat.pl. dobývací prost. 20 78486
ostat.pl. dráha 18 51531
ostat.pl. jiná plocha 353 484974
ostat.pl. manipulační pl. 59 150082
ostat.pl. neplodná půda 107 130493
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2850
ostat.pl. ostat.komunikace 327 323648
ostat.pl. pohřeb. 2 4223
ostat.pl. silnice 26 125278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24695
ostat.pl. zeleň 14 82086
Celkem KN 4303 17121064
Par. DKM 4303 17121064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 253
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 157
bez čp/če jiná st. 130
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 57
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 858
byt.z. byt 93
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 12
Celkem JED 107
LV 917
spoluvlastník 1497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.1997 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.05.1997 reprodukce otisku mapy z r. 1871


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:13

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.