k.ú.: 677205 - Kuní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1331483
zahrada 76 86953
ovoc. sad 3 5960
travní p. 128 785075
lesní poz 109 923239
vodní pl. nádrž umělá 4 1038
vodní pl. rybník 5 7648
vodní pl. tok přirozený 17 5507
zast. pl. společný dvůr 1 82
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 72 31710
ostat.pl. jiná plocha 75 145055
ostat.pl. manipulační pl. 2 9285
ostat.pl. mez, stráň 1 849
ostat.pl. neplodná půda 67 62211
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 282
ostat.pl. ostat.komunikace 60 79230
ostat.pl. silnice 13 18554
ostat.pl. zeleň 1 16
Celkem KN 710 3494368
Par. DKM 710 3494368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 72
LV 113
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.03.2019
DKM-KPÚ 1:1000 12.02.2015
KMD 1:1000 28.08.2012 27.03.2019
S-SK GS 1:2880 1839 28.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.