k.ú.: 677191 - Kunějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559121 - Kunějovice NUTS5 CZ0325559121
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 2361605
zahrada 134 67703
ovoc. sad 33 86657
travní p. 212 755800
lesní poz 80 808806
vodní pl. nádrž umělá 2 5613
vodní pl. rybník 1 3407
vodní pl. tok přirozený 10 2237
vodní pl. tok umělý 6 4039
vodní pl. zamokřená pl. 1 1162
zast. pl. společný dvůr 3 565
zast. pl. 136 47206
ostat.pl. jiná plocha 81 39505
ostat.pl. manipulační pl. 51 32088
ostat.pl. neplodná půda 50 37531
ostat.pl. ostat.komunikace 119 55497
ostat.pl. pohřeb. 1 2956
ostat.pl. silnice 68 86332
ostat.pl. zeleň 5 8218
Celkem KN 1317 4406927
Par. DKM 1317 4406927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
LV 147
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2019
DKM 1:1000 12.10.2017
THM-V 1:2000 01.02.1980 10.10.2019
S-SK GS 1839 31.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.09.2020 22:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.