k.ú.: 677183 - Kundratice u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595977 - Kundratice NUTS5 CZ0635595977
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 3046930
zahrada 125 63611
travní p. 147 403523
lesní poz 86 281274
vodní pl. nádrž umělá 25 38065
vodní pl. rybník 5 80015
vodní pl. tok přirozený 15 8704
vodní pl. tok umělý 9 2222
vodní pl. zamokřená pl. 2 459
zast. pl. zbořeniště 6 2787
zast. pl. 120 56164
ostat.pl. jiná plocha 78 43941
ostat.pl. manipulační pl. 24 45741
ostat.pl. neplodná půda 26 22458
ostat.pl. ostat.komunikace 110 69624
ostat.pl. silnice 4 31782
Celkem KN 1368 4197300
Par. KMD 1368 4197300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 118
LV 145
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.07.2019 15:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.