k.ú.: 677183 - Kundratice u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595977 - Kundratice NUTS5 CZ0635595977
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 3046930
zahrada 125 63567
travní p. 147 403523
lesní poz 86 281274
vodní pl. nádrž umělá 25 38065
vodní pl. rybník 5 80015
vodní pl. tok přirozený 15 8704
vodní pl. tok umělý 9 2222
vodní pl. zamokřená pl. 2 459
zast. pl. zbořeniště 5 1507
zast. pl. 123 56724
ostat.pl. jiná plocha 79 44705
ostat.pl. manipulační pl. 24 45741
ostat.pl. neplodná půda 26 22458
ostat.pl. ostat.komunikace 110 69624
ostat.pl. silnice 4 31782
Celkem KN 1371 4197300
Par. KMD 1371 4197300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 121
LV 146
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 06.06.2020 02:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.