k.ú.: 677043 - Kulířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581836 - Kulířov NUTS5 CZ0641581836
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 2474776
zahrada 190 96801
travní p. 355 577572
lesní poz les(ne hospodář) 1 120
lesní poz 9 21964
vodní pl. nádrž umělá 3 2287
vodní pl. tok přirozený 3 1493
zast. pl. zbořeniště 9 1644
zast. pl. 138 43616
ostat.pl. jiná plocha 45 20025
ostat.pl. manipulační pl. 32 39799
ostat.pl. neplodná půda 31 20681
ostat.pl. ostat.komunikace 97 72105
ostat.pl. pohřeb. 1 3783
ostat.pl. silnice 31 26353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4795
ostat.pl. zeleň 1 34
Celkem KN 1369 3407848
Par. KMD 1369 3407848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 135
LV 201
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička