k.ú.: 677019 - Kuks - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579416 - Kuks NUTS5 CZ0525579416
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 352929
zahrada 145 112522
ovoc. sad 1 4270
travní p. 84 187047
lesní poz 7 59661
vodní pl. tok přirozený 3 24244
zast. pl. zbořeniště 6 821
zast. pl. 114 42138
ostat.pl. dráha 1 28216
ostat.pl. jiná plocha 51 28750
ostat.pl. manipulační pl. 4 3377
ostat.pl. neplodná půda 3 1343
ostat.pl. ostat.komunikace 44 32409
ostat.pl. pohřeb. 1 2144
ostat.pl. silnice 7 13266
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13735
ostat.pl. zeleň 13 44073
Celkem KN 526 950945
Par. KMD 526 950945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 18
LV 139
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.