k.ú.: 677001 - Kašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579416 - Kuks NUTS5 CZ0525579416
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1537694
zahrada 81 105602
travní p. 70 253215
lesní poz ostat.komunikace 1 5631
lesní poz 34 1763958
vodní pl. nádrž umělá 2 1514
vodní pl. tok přirozený 2 1735
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 2 847
zast. pl. 54 27039
ostat.pl. dráha 2 21283
ostat.pl. jiná plocha 16 19087
ostat.pl. manipulační pl. 10 19486
ostat.pl. neplodná půda 9 23198
ostat.pl. ostat.komunikace 77 84491
ostat.pl. silnice 3 13483
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1715
Celkem KN 414 3880128
PK 6 3874
GP 275 1181283
Celkem ZE 281 1185157
Par. KMD 261 2414332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 51
LV 81
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 20:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.