k.ú.: 676993 - Kuklík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595969 - Kuklík NUTS5 CZ0635595969
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1895593
zahrada 92 27862
travní p. 526 1771764
lesní poz 129 3904675
vodní pl. nádrž umělá 2 584
vodní pl. tok přirozený 3 14819
zast. pl. zbořeniště 12 1505
zast. pl. 142 35254
ostat.pl. jiná plocha 57 45414
ostat.pl. manipulační pl. 12 4987
ostat.pl. neplodná půda 103 53727
ostat.pl. ostat.komunikace 149 82801
ostat.pl. silnice 8 14702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 334
ostat.pl. zeleň 2 1008
Celkem KN 1498 7855029
Par. KMD 1498 7855029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 29
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 137
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 02:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.