k.ú.: 676942 - Kuchař - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531961 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0202531961
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 2794776
zahrada 69 58494
ovoc. sad 1 4236
travní p. 10 34456
lesní poz 2 11918
vodní pl. nádrž umělá 3 1030
vodní pl. tok umělý 20 6469
zast. pl. 107 46110
ostat.pl. dráha 5 16069
ostat.pl. jiná plocha 18 15355
ostat.pl. manipulační pl. 12 30847
ostat.pl. neplodná půda 8 6044
ostat.pl. ostat.komunikace 37 53876
ostat.pl. silnice 2 16069
ostat.pl. zeleň 1 114
Celkem KN 590 3095863
Par. KMD 590 3095863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 103
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 7
LV 126
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2016
KM-D 1:2000 30.11.2000 15.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 29.09.2020 07:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička