k.ú.: 676748 - Kšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560979 - Kšice NUTS5 CZ0327560979
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 5290169
zahrada 86 88244
travní p. 140 1107622
lesní poz 135 3996322
vodní pl. nádrž umělá 20 13874
vodní pl. tok přirozený 3 3581
vodní pl. tok umělý 14 20333
vodní pl. zamokřená pl. 1 8176
zast. pl. zbořeniště 5 2705
zast. pl. 126 67084
ostat.pl. jiná plocha 62 32436
ostat.pl. manipulační pl. 17 42330
ostat.pl. neplodná půda 24 23869
ostat.pl. ostat.komunikace 62 96014
ostat.pl. pohřeb. 1 1691
ostat.pl. silnice 3 42421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6006
ostat.pl. zeleň 19 5451
Celkem KN 893 10848328
Par. KMD 893 10848328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 61
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 111
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 128
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 16.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.09.2020 20:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička