k.ú.: 676748 - Kšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560979 - Kšice NUTS5 CZ0327560979
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 5290316
zahrada 90 85827
travní p. 148 1107998
lesní poz 167 3995652
vodní pl. nádrž umělá 20 13874
vodní pl. tok přirozený 4 3580
vodní pl. tok umělý 12 20333
vodní pl. zamokřená pl. 1 8176
zast. pl. zbořeniště 7 2467
zast. pl. 124 67855
ostat.pl. jiná plocha 62 33005
ostat.pl. manipulační pl. 18 42330
ostat.pl. neplodná půda 26 25004
ostat.pl. ostat.komunikace 65 96014
ostat.pl. pohřeb. 1 1691
ostat.pl. silnice 2 42335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6006
ostat.pl. zeleň 19 5451
Celkem KN 949 10847914
Par. KMD 949 10847914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 110
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 127
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 16.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 10:00

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.