k.ú.: 676683 - Křoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595951 - Křoví NUTS5 CZ0635595951
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 3807602
zahrada 187 118169
ovoc. sad 10 80194
travní p. 347 416225
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 166 1988005
vodní pl. nádrž umělá 2 450
vodní pl. rybník 1 3113
vodní pl. tok přirozený 130 19889
zast. pl. společný dvůr 1 63
zast. pl. zbořeniště 8 1543
zast. pl. 307 111232
ostat.pl. jiná plocha 69 71925
ostat.pl. manipulační pl. 47 96379
ostat.pl. neplodná půda 83 101865
ostat.pl. ostat.komunikace 102 108223
ostat.pl. pohřeb. 2 2503
ostat.pl. silnice 93 94595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11165
ostat.pl. zeleň 36 6184
Celkem KN 2117 7039420
Par. KMD 2117 7039420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 371
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 23:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.